2. Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu ve 4. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu 12-13 Mart 2015

kolaj

“2. Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu ve 4. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu” 12-13 Mart 2015 tarihleri arasında The Green Park Hotel’de 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşti.

Kanıta Dayalı Tıp Derneği tarafından 12-13 Mart 2015 tarihleri arasında The Green Park Hotel’de “Tanı tedavi rehberleri ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme” ana teması ile “2. Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu ve 4. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu” düzenlendi 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşen toplantıya Sağlık, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatı çalışanları, üniversite ve hastane yöneticileri, akademisyenler, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve üyeleri ve ilaç ve tıbbi cihaz sektörü yetkililerinden toplam 300 katılımcı iştirak etti.

Birçok uluslararası kurum (HAS, NICE, IQWIG, Duodecim,CVZ) temsilcisinin de aktif olarak rol aldığı forumda bir araya gelen kamu, akademi ve sektörde yer alan önemli paydaşlar ile “Tanı tedavi rehberlerinin farklı ülke örnekleri” ve “Türkiye’deki tanı tedavi rehberlerinin mevcut durumlarının, Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme açısından incelenmesi, geliştirilmesi gereken alanlarının belirlenmesi ve öneriler geliştirilmesi” konuları değerlendirilerek tanı tedavi rehberleri ilk kez bu kadar geniş kapsamlı olarak ele alındı.

Toplantı ile eş zamanlı olarak düzenlenen “1. Avrasya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu” ile Avrasya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Girişimi başlatıldı. Bu toplantıya TIKA’nın kısmi desteği ile Azerbaycan, Bosna-Hersek, Karadağ, , Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya’dan ikişer uzman katıldı. Söz konusu girişim ile bölgemizde bu alanda halen çalışma başlatmamış olan veya henüz çalışmalarına başlayan ülkelerin, bölgede önemli bir ihtiyacın karşılanması amacıyla ülkemiz ev sahipliği yapmıştı. Bu toplantıda gelecek işbirliği ve yol haritası belirlenmesi amacıyla düzenli toplantılar yapılarak ile bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşılması kararlaştırıldı.

PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ

SEMPOZYUM FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ