2015-12-03-23.03.24

Sağlık Teknolojileri Değerlendirme 3.Yuvarlak Masa Toplantısı “Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Kurumları Dünya Örneklerinin İncelenmesi” teması ile 2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi kapsamında 27 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Rabia Kahveci ve Doç. Dr. Haluk Özsarı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sağlık teknolojileri değerlendirmelerinin dünya örnekleri incelendi ve sağlık teknolojileri değerlendirmesinin ülkemizdeki geleceği tartışıldı. Toplam 29 davetlinin katıldığı toplantıda Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri yanı sıra sektörel dernek temsilcileri ve akademisyenler yer aldı. Toplantı raporu Şubat 2016 içinde üyelerimizle paylaşılacaktır.