KANITA DAYALI HEMŞİRELİK ÇALIŞMA GRUBU

Kasım 2014 tarihinde Kanıta Dayalı Tıp Derneği tarafından farklı disiplinlerde çalışma grupları kurulmaya karar verilmiştir. Bu doğrultuda gerekli ön hazırlıkları tamamlanan “Kanıta dayalı Hemşirelik Çalışma Grubu” Doç.Dr. Sevgisun Kapucu başkanlığında Aralık 2014 tarihinden itibaren çalışmalarına aktif olarak başlamıştır.
Kanıta Dayalı Tıp Derneğinin bünyesinde; çalışma grubu toplumumuzun sağlık statüsünün yükseltilmesinde, hemşirelikte kanıta dayalı uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi, kurslar düzenlemeyi ve benzer yapıda yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

ÇALISMA GRUBU
Baskan: Doç.Dr.Sevgisun KAPUCU
Sekreter: Uzm.Hem. Emine Özer KÜÇÜK
Uzm.Hem. H. Seval ÇAKMAK

hemsirelik@kanitadayatip.org