SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

Kasım 2014 tarihinde Kanıta Dayalı Tıp Derneği tarafından farklı disiplinlerde çalışma grupları kurulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda gerekli ön hazırlıkları tamamlanan “Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Öğrenci Grubu” Uzm.Dr. E.Meltem Koç başkanlığında Şubat 2015 tarihinden itibaren çalışmalarına aktif olarak başlamıştır. 
Kanıta Dayalı Tıp Derneğinin bünyesinde; öğrenci grubu toplumumuzun sağlık statüsünün yükseltilmesinde, sağlık teknolojileri değerlendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi, kurslar düzenlemeyi ve benzer yapıda yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

ÇALISMA GRUBU

Başkan: Uzm.Dr.E.Meltem KOÇ

std.ogrenci@kanitadayatip.org