VİZYONUMUZ

Sağlık alanında alınan kararların kanıta dayalı alınmasını sağlamak,
2 Hasta bakımında hataları en aza indirmek
3 Tedavi maliyetlerini azaltmak
Ülke kaynaklarının etkin olmayan yöntemlere aktarılmasını engellemek
Hasta bakım kalitesini en uygun hale getirmek
Klinik uygulamalardaki farklılıkları azaltmak
Hekimlere öz-yönelimli, yaşam boyu öğrenme becerilerini kazandırma

MİSYONUMUZ

Türkiye’de kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı sağlık politikası ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü, paylaşıldığı toplantı, konferans, eğitim ve kongre organizasyonlarının düzenlenmesi;
Kanıta dayalı klinik tanı ve tedavi rehberlerini kullanımını sağlamak,
Ulusal rehberlerin geliştirilmesi ve uluslararası rehberlerin Türkçeye kazandırılması,
Eleştirel makale okuma gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi, çalışma grupları ile ilgili çalışmaların yapılması, konuyla ilgili yayınların yapılması ve dergilerin çıkarılması, diğer örgütlerle, kamu ve özel sektörle iş birliği projelerinin yürütülmesi şeklinde faaliyetlerimiz devam edecektir